Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας βρίσκεται εντός της Β΄Νευρολογικής Κλινικής και παρέχει το κατάλληλο περιβάλλον για τη διενέργεια γνωστικής αξιολόγησης των ασθενών με ΠΣ και άλλα απομυελινωτικά νοσήματα. Η γνωστική αξιολόγηση πραγματοποιείται στη βάση  διεθνώς αναγνωρισμένων και προσαρμοσμένων στον ελληνικό πληθυσμό γνωστικών δοκιμασιών και κλιμάκων και πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό της Β’ Νευρολογικής κλινικής.