Το Εργαστήριο Προκλητών δυναμικών ανήκει στο Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογικής Μελέτης της Β΄Νευρολογικής Κλινικής και λειτουργεί  στον 3ο όροφο του Νέου Κτιρίου του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ. Κατόπιν παραγγελίας του θεράποντος ιατρού και επί κλινικών ενδείξεων, παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου με οπτικά, ακουστικά και σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά.