Η Μονάδα Απομυελινωτικών Νοσημάτων της Β΄Νευρολογικής Κλινικής περιλαμβάνει 7 νοσηλευτικές κλίνες, οι οποίες καταλαμβάνουν 3 θαλάμους νοσηλείας εντός της Β΄Νευρολογικής Κλινικής. Οι νοσηλευτικές αυτές κλίνες εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες  ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) και άλλα απομυελινωτικά νοσήματα. Παρέχονται υπηρεσίες αναφορικά με την κλινική διαγνωστική διερεύνηση πρώτου απομυελινωτικού επεισοδίου, την κλινική παρακολούθηση και την αντιμερώπιση υποτροπών ΠΣ.