Θέση στο Ίδρυμα:

Λασκαρίδης Λεωνίδας, MD,

Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος

Υποψήφιος Διδάκτωρ ΑΠΘ

Πιστοποίηση διενέργειας ουροδυναμικού ελέγχου: Urodynamic Training Programme (Part I) του Bristol Urological Institute, αναγνωρισμένου από τη Διεθνή Εταιρεία Εγκράτειας (International Continence Society).