Καλώς ήρθατε στη Μονάδα Πολλαπλής Σκλήρυνσης.

Στη Μονάδα Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ΜΠΣ), ως αναπόσπαστο Τμήμα της Β΄Νευρολογικής Κλινικής, επί ετών επιτελείται κλινικό και  ερευνητικό έργο στο πεδίο των απομυελινωτικών νοσημάτων. Η αποκλειστικότητα της απασχόλησης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού επιτρέπει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τους ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) και άλλα απομυελινωτικά νοσήματα.

Η Μονάδα Πολλαπλής Σκλήρυνσης περιλαμβάνει:

Κλινική Ημέρας

Η Κλινική Ημέρας λειτουργεί στα πλαίσια της Μονάδας Πολλαπλής Σκλήρυνσης (ΜΠΣ) εντος της Β’ Νευρολογικής Κλινικής. Παρέχει ιδιωτικότητα στους ασθενείς, ...
Διαβάστε περισσότερα

Θάλαμοι Ασθενών

Η Μονάδα Απομυελινωτικών Νοσημάτων της Β΄Νευρολογικής Κλινικής περιλαμβάνει 7 νοσηλευτικές κλίνες, οι οποίες καταλαμβάνουν 3 θαλάμους νοσηλείας εντός της Β΄Νευρολογικής ...
Διαβάστε περισσότερα

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν τη διαγνωστική διερεύνηση,την κλινική παρακολούθηση και την παρακολούθηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της φαρμακευτικής αγωγής σε ασθενείς με ΠΣ και άλλα απομυελινωτικά νοσήματα. Η διάγνωση και κλινική παρακολούθηση πραγματοποιούνται στη βάση διεθνώς ενδεδειγμένων κλινικών και απεικονιστικών διαγνωστικών κριτηρίων, καθώς και διεθνώς χρησιμοποιούμενων κλιμάκων αξιολόγησης.

Η Μονάδα Πολαπλής Σκλήρυνσης εφαρμόζει το Πρότυπο Διαχείρισης Συστημάτων

ISO 9001:2008, πιστοποιημένο από τον φορέα BUREAU VERITAS HELLAS A.E.