Θέση στο Ίδρυμα: Νευρολόγος

Kλινική αξιολόγηση και παρακολούθηση ασθενών με Πολλαπλή

Σκλήρυνση, συμμετοχή στην υλοποίηση Κλινικών Μελετών.

Τίτλοι Σπουδών:

Πτυχίο Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ

Διδάκτωρ Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. Τίτλος: «Μελέτη των ανοσοτροποποιητικών ιδιοτήτων του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού σε πειραματικό μονέλο πολλαπλής σκλήρυνσης».

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής»

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία»,

κατεύθυνση Κλινικής Ερευνας, Tμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Ειδικές Γνώσεις:

clinical assessment and monitoring of MS patients, Clinical Trials.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης

Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΑΧΕΠΑ

Στιλπωνος Κυριακίδη 1, T.K. 54636, Θεσσαλονίκη.

Τηλ.: +30 2310994665

Fax: +30 2310994689

e-mail: m_bosiki@yahoo.gr