Θέση στο Ίδρυμα: Προϊσταμένη Β’ Νευρολογικής Κλινικής

Τίτλοι Σπουδών: TE Νοσηλευτών

Στοιχεία Επικοινωνίας: Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης

Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ., ΑΧΕΠΑ,

Στιλπωνος Κυριακίδη 1, T.K. 54636, Θεσσαλονίκη.

Τηλ.: +30 2310994665

Fax: +30 2310994689