Θέση στο Ίδρυμα: Νοσηλεύτρια Κέντρου Πολλαπλής Σκλήρυνσης

Τίτλοι Σπουδών: ΤΕΙ Νοσηλευτικής Αθηνών, ΔΕ Φυσικοθεραπείας

Στοιχεία Επικοινωνίας: Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης

Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ., ΑΧΕΠΑ,

Στιλπωνος Κυριακίδη 1, T.K. 54636, Θεσσαλονίκη.

Τηλ.: +30 2310994665

Fax: +30 2310994689

e-mail: tatsitheano@yahoo.gr