Θέση στο Ίδρυμα: Ουρολόγος

Kλινική αξιολόγηση και παρακολούθηση ουρολογικών παθήσεων
σε ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης
Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ. ΑΧΕΠΑ
Στίλπωνος Κυριακίδη 1, T.K. 54636, Θεσσαλονίκη.

Τηλ.: +30 2310994665
Fax: +30 2310994689

e-mail: