Δείτε Περισσότερα

Ανακοίνωση προς τα άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση που παρακολουθούνται απο το Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης της Β’Νευρολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.

Σε περίπτωση που εμφανιστεί είτε σύμπτωμα συμαβατό με Covid-19 ή θετικό Covid-19 διαγνωστικό τεστ, είτε στο ίδιο το άτομο, είτε σε άτομα του περιβάλλοντός τους να επικοινωνούν με το Κέντρο καθημερινά 09:00-14:00, για να τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες.

Μένουμε ασφαλείς,
Το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου