Βράβευση του Κέντρου Πολλαπλής Σκλήρυνσης από τα Βραβεία Healthcare Business Awards 2023
στην Κατηγορία Ποιότητα Υπηρεσιών & Φροντίδας Ασθενών

Κέντρο Πολλαπλής Σκλήρυνσης της Β’ Νευρολογικής Πανεπιστημιακής Κλινικής, Βιοτράπεζα Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων, ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης |Ολιστική διαχείριση ΑμΠΣ & διαχείριση συμπτωμάτων με κατ’ αποκλειστικότητα απασχόληση στο Κέντρο
του ιατρικού, νοσηλευτικού & διοικητικού προσωπικού

Πηγή: https://www.healthcareawards.gr/