Διαταραχές της κατάποσης στη πολλαπλή σκλήρυνση

Τουλάχιστον το ένα τρίτο των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ) εμφανίζουν κάποιες αλλαγές στην κατάποση σε κάποια χρονική στιγμή. Για ορισμένους αυτές οι αλλαγές είναι παροδικές ή εμφανίζονται κατά τη διάρκεια μιας υποτροπής της ΠΣ και δεν επανεμφανίζονται στο μέλλον. Για άλλους οι δυσκολίες στην κατάποση αποτελούν ένα σταθερό πρόβλημα. Όποιος και αν είναι ο βαθμός της δυσκολίας τα άτομα με ΠΣ και δυσκαταποσία μπορούν να κάνουν πολλά ώστε η κατάποση να είναι πιο εύκολη, αποτελεσματική και ασφαλής.

Αλλαγές στην ομιλία στη πολλαπλή σκλήρυνση

Αλλαγές στην ομιλία παρουσιάζουν περίπου 40-50% των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση. Δυσκολίες στην ομιλία μπορεί να παρουσιάζονται παροδικά μέσα στη μέρα ή να είναι ένα σύμπτωμα που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια μιας υποτροπής. Στα περισσότερα άτομα οι δυσκολίες είναι ήπιες και η ομιλία παραμένει ικανοποιητικά κατανοητή από τους άλλους.

Επιμέλεια:

Αθανασία Πρίντζα, MD, MScVoice&Swallowing, MScResearch, PhD,

Επίκουρη Καθηγήτρια ΩΡΛ, ΑΠΘ