Δείτε Περισσότερα..

Άυλη Συνταγογράφηση

  • Βήμα 1: Συνδεόμαστε στο www.gov.gr
  • Βήμα 2: Επιλέγουμε το Υγεία και Πρόνοια
  • Βήμα 3: Επιλέγουμε το Φάκελος Υγείας
  • Βήμα 4: Άυλη Συνταγογράφηση και είσοδο στην Α.Α.Δ.Ε. (στο βήμα 4 χρειαζόμαστε τους κωδικούς taxisnet)
  • Βήμα 5: Συμπληρώνουμε τους κωδικούς και αφού ανοίξει η σελίδα πατάμε ότι συμφωνούμε για να γίνει διασταύρωση προσωπικών στοιχείων (ΑΦΜ).

Στη συνέχεια εισάγουμε τον ΑΜΚΑ και Επιβεβαίωση.

Κατόπιν εισερχόμαστε στη σελίδα της Άυλης Συνταγογράφησης, δίνουμε ένα κινητό για να στέλνει ο γιατρός τα φάρμακα.
Στο τέλος πατάμε υποβολή για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Τέλος μόλις πάμε στο φαρμακείο δείχνουμε το μήνυμα όπου ο φαρμακοποιός εκτελεί την συνταγή και μας έρχεται ένα μήνυμα ότι εκτελέστηκε η συνταγή.