Οργάνωση: The Israel Society (ISNI) and Hellenic Academy of Neuroimmunology (HELANI) with participation of the Italian and Turkish Societies of Neuroimmunology
Ημερομηνία Έναρξης: 27-09-2018
Ημερομηνία Λήξης: 30-09-2018
Τόπος Διεξαγωγής: Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι) Χανιά, Κρήτη
Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής Εργασιών: 2/7/2018
Σύνδεσμος: praxicon.gr