Διαταραχές της κατάποσης και αλλαγές στην ομιλία στη πολλαπλή σκλήρυνση

Διαταραχές της κατάποσης στη πολλαπλή σκλήρυνση Τουλάχιστον το ένα τρίτο των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση (ΠΣ) εμφανίζουν κάποιες αλλαγές στην κατάποση σε κάποι...